Konfiguracja poczty w programie Outlook – serwery IMAP lub POP oraz SMTP. Konfigurując pocztę po raz pierwszy w programie Outlook wybieramy poniżej zaznaczoną opcję przy wybieraniu ustawień konta, mianowicie ręczną konfigurację konta.Jeżeli posiadamy już przynajmniej jedno konto i chcemy dodać następne, które działa na serwerze IMAP lub POP oraz SMTP wybieramy kolejno w interfejsie graficznym programu Outlook:
Plik -> Informacje -> Dodaj konto

Następnym krokiem jest określenie z jakiego rodzaju konta będziemy korzystać.Następnie przechodzimy do uzupełnienia danych konfiguracyjnych naszego konta oraz wprowadzenie adresu serwera IMAP lub POP oraz SMTP podanego przez dostawcę domenowego.Po wprowadzeniu poprawnych danych wybieramy „Dalej”, co spowoduje, że program Outlook przeprowadzi test połączenia oraz sprawdzi poprawność uzupełnionych danych.