Poniżej prezentujemy konfigurację routera TP-LINK TL-WR1043ND, aczkolwiek poradnik jest uniwersalny

, prawie każdy router konfiguruje się w identyczny sposób.
Pierwszym krokiem jest podłączenie przewodów zasilających urządzenia oraz kabla WAN (dostarczającego usługę internetową) oraz kabla połączeniowego RJ45 pomiędzy urządzeniem sieciowym oraz komputerem lub serwerem.
Następnym krokiem jest uruchomienie wierszu poleceń.
W pasku wyszukiwania należy wpisać cmd.exe oraz uruchomić wiersz poleceń.


Kolejnym krokiem jest uzyskanie informacji odnośnie adresu IP routera, który jest obecnie konfigurowany. W tym celu w wierszu poleceń wpisujemy polecenie „ipconfig”. Zaznaczona informacja przy polu „Default Gateway” to brama domyślna routera, która jest jego adresem IP.Następnym krokiem jest uruchomienie panelu konfiguracyjnego w przeglądarce WWW poprzez wpisanie uzyskanego adresu. Wyświetlą nam się dane logowania do routera.Po zalogowaniu znajdujemy się w panelu konfiguracyjnym routera.Jeżeli potrzebujemy skonfigurować dynamiczne przydzielanie adresacji IP dla urządzeń sieciowych lub zmienić na statyczną adresację, uruchamiamy zakładkę DHCP.W celu skonfigurowania kopii zapasowej bieżącej konfiguracji systemowej routera przechodzimy na zakładkę „System Tools” oraz przechodzimy do podkategorii „Backup & Restore” i wyznaczamy docelowe miejsce zapisu konfiguracji systemowej.