Każda firma przechowuje na swoich komputerach setki danych, niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania. Nie pozwól, aby nieszczęśliwy wypadek

zdecydował o ich utracie. Backup danych to podstawa – zgłoś się do Wieża s.c. Warszawa.

Dlaczego kopia bezpieczeństwa jest tak ważna?Tworzenie kopii zapasowych (backup danych) ma na celu umożliwienia odtworzenia danych po ich utracie lub uszkodzeniu. Wprowadzając zmiany w środowisku komputerowym powinniśmy być świadomi, że nie wszystkie wprowadzane zmiany mogą zostać wdrożone poprawnie. W tym celu tworzymy kopię zapasową, która umożliwia nam powrót do poprzednich ustawień konfiguracyjnych.

Czym jest mechanizm tworzenia kopii zapasowej?Mechanizm kopii bezpieczeństwa spotykamy najczęściej w środowiskach serwerowych, w których podstawowym elementem ochrony danych jest ich backup. Kopie zapasowe mogą być tworzone lokalnie na dyskach twardych, zewnętrznie poprzez zewnętrzne nośniki oraz przez specjalistyczne systemy, które umożliwiają sieciową kopię zapasową (kopia bezpieczeństwa online). Dane chronione poprzez sieć lokalną lub Internet są często magazynowane poza środowiskiem pracy, dzięki temu nie są narażone na zdarzenia losowe np. klęski żywiołowe, błędy użytkowników lub utrata nośników.