W związku z obowiązywaniem od 25 maja 2018 r. w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), informujemy w jaki sposób Wieża sp. z o.o. (dawniej "Wieża s.c. Romuald Żarnecki, Grzegorz Wieliczko”) przetwarza dane osobowe.

Administratorem danych osobowych jest Wieża sp. z o.o. (dawniej "Wieża s.c. Romuald Żarnecki, Grzegorz Wieliczko”) („Wieża sp. z o.o. (dawniej "Wieża s.c. Romuald Żarnecki, Grzegorz Wieliczko”)”; adres: 01-307 Warszawa, ul. Batalionów Chłopskich 85). Dane osobowe mogą być przetwarzane, gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Wieża sp. z o.o. (dawniej "Wieża s.c. Romuald Żarnecki, Grzegorz Wieliczko”), czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO. Podanie danych jest dobrowolne, a w relacjach umownych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy. Możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Dane przechowywane są do chwili wniesienia sprzeciwu, a w relacjach umownych – przez czas obowiązywania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zasady dotyczące cookies: Wieża sp. z o.o. (dawniej "Wieża s.c. Romuald Żarnecki, Grzegorz Wieliczko”), jako usługodawca strony www.wieza.pl przechowuje i uzyskuje dostęp do cookies, tj. niewielkich informacji tekstowych, wysyłanych przez serwer WWW i zapisywanych na twardym dysku, lub innym nośniku danych użytkownika, w celu: prawidłowego funkcjonowania strony www.wieza.pl, konfiguracji strony www.wieza.pl, bezpieczeństwa i niezawodności strony www.wieza.pl, monitorowania stanu sesji, wyświetlania reklam, dostosowania wyświetlanych informacji do użytkownika lub analiz, statystyk wyświetleń strony internetowej.

Jako Użytkownik możesz określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies za pomocą ustawień przeglądarki. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Wieża s.c. na Twoim urządzeniu, wyrażasz za pomocą ustawień zainstalowanej na Twoim urządzeniu przeglądarki.