Klauzula informacyjna dla odwiedzających Meta Platforms - Klauzula dedykowana jest w szczególności osobom, które: dokonały subskrypcji fanpage Wieża poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” lub opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u.

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wieża sp. z o.o. ul. Batalionów chłopskich 85,01-307 Warszawa, tel +48 22 834 57 10, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się pod adresem wskazanym w pkt 1;


Państwa dane przetwarzane są przez nas w celu prowadzenia fanpage pod nazwą Wieża na portalu społecznościowym Meta Platforms Ireland Limited, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Meta Platforms Ireland Limited;


Odbiorcy danych:

 
Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

a) podwykonawcom –  czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. naszemu podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wsparcia IT dla fanpagea;
b) podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
c) właścicielowi portalu społecznościowego Meta Platforms Ireland Limited  na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Meta Platforms Ireland Limited.

Informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Meta Platforms Ireland Limited. Serwis Meta Platforms Ireland Limited może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Opis zabezpieczeń stosowanych przez Meta Platforms, w związku z transferem danych, został wskazany w politykach prywatności: https://www.facebook.com/privacy/policy.

Okres przechowywania danych:

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów:

a) informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania;
b) w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora;
c) Państwa dane osobowe gromadzone przez Meta Platforms Ireland Limited tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Meta Platforms Ireland Limited;
d) dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu.


Państwa prawa wprowadzone przez Rozporządzenie RODO:

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, może być realizowane gdy: zaistnieje szczególna sytuacja odnosząca się do Państwa (uzasadniająca ten sprzeciw); zawsze, gdy Państwa dane przetwarzamy w celach marketingu bezpośredniego; prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody –  gdy przetwarzamy dane na podstawie Państwa  zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia i to w dowolnym momencie. Ważne, aby zapamiętać, że: cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać przesyłając nam wiadomość mailową na nasz adres podany w pkt I lub list przesłany pocztą tradycyjną na nasz adres pocztowy podany w pkt I powyżej.

9.Państwa dane osobowe będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, zgodnie z polityką prywatności platformy, na co ADO nie ma wpływu.
 

10.W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, infolinia tel.: 606 950 000), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.

11.Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości pozostawiania komentarzy.

Informacje ogólne:

Działanie naszego fanpage’a jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebooka.


Informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook.


Administrujemy Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzebny odpowiedzi na Państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych.


Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami przetwarzamy tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.


Państwa aktywność związana z korzystaniem z naszego fanpage’a nie jest archiwizowana przez nas poza serwisem Facebook.


Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Państwu praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, mogą Państwo zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy: https://www.facebook.com/legal/terms
 

Poprzez funkcjonowanie naszego fanpage’a zbieramy i przetwarzany następujące rodzaje danych osobowych:


Identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przez nas w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych); podstawowe dane identyfikacyjne w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym, inne dane w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Meta Platforms Ireland Limited; zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek); inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne; treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Państwa adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który Państwo zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji); anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Meta Platforms Ireland Limited, stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Meta Platforms Ireland Limited, gromadzone dzięki plikom, zwanym „plikami cookies”, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Meta Platforms Ireland Limited, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpaga.